Tiểu cảnh giếng trời 2

Tiểu cảnh giếng trời 2

  • Chủ đầu tư: Anh Vang
  • Địa điểm: 721 - Giải Phóng
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Trần Đức Việt
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 3
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 1