Tiểu cảnh chung cư

Tiểu Cảnh Chung Cư 7

Tiểu Cảnh Chung Cư 7

Công trình: Anh Hiếu Địa chỉ: KĐT Nam Trung Yên Hoàn công: tháng 4/2011 Thiết kế: KTS Lê Trung Hiếu   …

Tiểu Cảnh Chung Cư 6

Tiểu Cảnh Chung Cư 6

Công trình: Anh Quân Địa chỉ: KĐT Láng Hạ Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Chung Cư 5

Tiểu Cảnh Chung Cư 5

Công trình: Anh Hùng Địa chỉ: KĐT Trung Kính Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Chung Cư 4

Tiểu Cảnh Chung Cư 4

Công trình: Anh Ngọc Địa chỉ: KĐT Vimeco Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Chung Cư 3

Tiểu Cảnh Chung Cư 3

Công trình: Anh Đức Địa chỉ: KĐT Nam Thăng Long Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu cảnh Chung Cư 1

Tiểu cảnh Chung Cư 1

Công trình: Chị Phương Địa chỉ: P301 Trung Hòa Nhân Chính Hoàn công: tháng 5/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …