Tiểu cảnh giếng trời 1

Tiểu cảnh giếng trời 1

  • Chủ đầu tư: Chú Lâm
  • Địa điểm: 69 - Cát Linh
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Trần Đức Việt
Ảnh Tư vấn Sao Việt