KT Nhà Ống Tân Cổ Điển

Công trình : Nhà Anh Bình

Công trình : Nhà Anh Bình

Nhà phố là dạng nhà có kích thước nhỏ, đa phần chỉ có một mặt tiền và diện tích thường không lớn hơn 6m2. Do diện tích chật và nhu …

Công trình : Nhà Anh Quân

Công trình : Nhà Anh Quân

Nhà phố là dạng nhà có kích thước nhỏ, đa phần chỉ có một mặt tiền và diện tích thường không lớn hơn 6m2. Do diện tích chật và nhu …