Tiểu cảnh giếng trời 3

Tiểu cảnh giếng trời 3

  • Chủ đầu tư: Anh Tái
  • Địa điểm: 73 - Đê La Thành
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Lê Trung Hiếu
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 4
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 2