NT Nhà lô phố Hiện đại

Nhà Mr. Long – Vân Hồ

Nhà Mr. Long – Vân Hồ

Nhà phố hay nhà lô phố đang là loại hình nhà ở rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn, thành thị hay nhưng nơi …

Nhà Mr. Hùng – Hà Đông

Nhà Mr. Hùng – Hà Đông

Nhà phố hay nhà lô phố đang là loại hình nhà ở rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn, thành thị hay nhưng nơi …

Nhà Mr. Thanh – Đào Tấn

Nhà Mr. Thanh – Đào Tấn

Nhà phố hay nhà lô phố đang là loại hình nhà ở rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn, thành thị hay nhưng nơi …