Tiểu cảnh giếng trời 15

Tiểu cảnh giếng trời 15

  • Chủ đầu tư: Chị Bích
  • Địa điểm: 72 - Đặng TIến Đông
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Nguyễn Quang Dũng
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 16
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 14