Tiểu cảnh giếng trời 16

Tiểu cảnh giếng trời 16

  • Chủ đầu tư: Chị Ngoan
  • Địa điểm: 1021 - Đường Láng
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Lê Trung Hiếu
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 17
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 15