Tiểu cảnh giếng trời 14

Tiểu cảnh giếng trời 14

  • Chủ đầu tư: Anh Phương
  • Địa điểm: 53 - Huỳnh Thúc Kháng
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Nguyễn Quang Dũng
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 15
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 13