Tiểu cảnh giếng trời 9

Tiểu cảnh giếng trời 9

  • Chủ đầu tư: Anh Tú
  • Địa điểm: 162 - Nguyễn Phúc Lai
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Trần Đức Việt
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 10
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 8