Tiểu cảnh giếng trời 10

Tiểu cảnh giếng trời 10

  • Chủ đầu tư: Chị Vân
  • Địa điểm: 79 - Giang Văn Minh
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Nguyễn Quang Dũng
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh giếng trời 11
Bài viết sau đó Tiểu cảnh giếng trời 9