Tiểu Cảnh Giếng Trời 26

Tiểu Cảnh Giếng Trời 26

  • Chủ đầu tư: Chị Hằng
  • Địa điểm: 178 - Phố Huế
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Công trình: Chị Hằng
Địa chỉ: 178 – Phố Huế
Hoàn công: tháng 12/2010
Thiết kế: KTS Trần Đức Việt

 

Bài viết trước đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 27
Bài viết sau đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 25