Tiểu Cảnh Giếng Trời 25

Tiểu Cảnh Giếng Trời 25

  • Chủ đầu tư: Chị Cúc
  • Địa điểm: 56 - Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Công trình: Chị Cúc
Địa chỉ: 56 – Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hoàn công: tháng 12/2010
Thiết kế: KTS Trần Đức Việt

 

Bài viết trước đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 26
Bài viết sau đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 24