Tiểu Cảnh Giếng Trời 20

Tiểu Cảnh Giếng Trời 20

  • Chủ đầu tư: Cô Lan
  • Địa điểm: 82 - Giảng Võ
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Tiểu cảnh giếng trời 20

Công trình: Cô Lan
Địa chỉ: 82 – Giảng Võ
Hoàn công: tháng 12/2010
Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng

Bài viết trước đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 23
Bài viết sau đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 21