Tiểu cảnh cầu thang 22

Tiểu cảnh cầu thang 22

  • Chủ đầu tư: Anh Trung
  • Địa điểm: 73 - Đê La Thành
  • Diện tích:
  • Năm: 2023
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Trần Đức Việt
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh cầu thang 23
Bài viết sau đó Tiểu cảnh cầu thang 21