Công Trình: Anh Việt

Công Trình: Anh Việt

  • Chủ đầu tư: anh Việt Thái Nguyên
  • Địa điểm: 106 - Lương Ngọc Quyến - Thành Phố Thái Nguyên
  • Diện tích: 100m2
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế: Nhà Lô Phố
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Công trình anh Việt Thái Nguyên
Địa chỉ : 106 – Lương Ngọc Quyến – Thành Phố Thái Nguyên
Thể loại Nhà Lô Phố
Diện Tích: 100m2