Tiểu Cảnh Giếng Trời 19

Tiểu Cảnh Giếng Trời 19

  • Chủ đầu tư: Anh An
  • Địa điểm: 187 - Trung Kính
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Tiểu cảnh giếng trời 19

Công trình: Anh An
Địa chỉ: 187 – Trung Kính
Hoàn công: tháng 12/2010
Thiết kế: KTS Lê Trung Hiếu
Bài viết trước đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 22
Bài viết sau đó Tiểu Cảnh Giếng Trời 18