Tiểu Cảnh Chung Cư 7

Tiểu Cảnh Chung Cư 7

  • Chủ đầu tư: Anh Hiếu
  • Địa điểm: KĐT Nam Trung Yên
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Công trình: Anh Hiếu
Địa chỉ: KĐT Nam Trung Yên
Hoàn công: tháng 4/2011
Thiết kế: KTS Lê Trung Hiếu