Tiểu Cảnh Cầu Thang 34

Tiểu Cảnh Cầu Thang 34

  • Chủ đầu tư: Anh Tùng
  • Địa điểm: 100 - Nguyễn Phong Sắc
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Công trình: Anh Tùng
Địa chỉ: 100 – Nguyễn Phong Sắc
Hoàn công: tháng 12/2010
Thiết kế: KTS Trần Đức Việt

Bài viết trước đó Tiểu Cảnh Cầu Thang 29
Bài viết sau đó Nhà Anh Tình Đông Anh PA1