Tiểu cảnh cầu thang 17

Tiểu cảnh cầu thang 17

  • Chủ đầu tư: Chị Hà
  • Địa điểm: 86 - Hòe Nhai
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS Lê Trung Hiếu
Ảnh Tư vấn Sao Việt
Bài viết trước đó Tiểu cảnh cầu thang 18
Bài viết sau đó Tiểu cảnh cầu thang 16