Nhà Ms. Huyền – Đầm Trấu, Hà Nội

Nhà Ms. Huyền – Đầm Trấu, Hà Nội

  • Chủ đầu tư: Chị Huyền
  • Địa điểm: 28B - Đồng Nhân B - Đầm Trấu - Hà Nội
  • Diện tích: 135 m2
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

 

Bài viết trước đó Nhà Mr. Sơn – Long Biên
Bài viết sau đó Nhà Mr. Sinh – Xuân Đỉnh