Showroom Thu Thủy

Showroom Thu Thủy

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Thu Thủy
  • Địa điểm: 37 Kim Mã - Hà Nội
  • Diện tích:
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế: Showroom trưng bày sản phẩm
  • Team: Sao Việt A.I.C
Ảnh Tư vấn Sao Việt

Tên chủ đầu tư: Nguyễn Thu Thủy

Địa chỉ showroom: 37 Kim Mã – Hà Nội
Thiết kế: Showroom