CTY Tài chính

CTY Tài chính

  • Chủ đầu tư: CTY Tài chính
  • Địa điểm: 3-11 tầng3- Sofitel
  • Diện tích: 210 m2
  • Năm: 2024
  • Phong cách thiết kế:
  • Team: KTS : Lê Thanh Bình
Ảnh Tư vấn Sao Việt