Tiểu cảnh giếng trời

Tiểu Cảnh Giếng Trời 27

Tiểu Cảnh Giếng Trời 27

Công trình: Anh Giang Địa chỉ: 438 - Kim Ngưu Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 26

Tiểu Cảnh Giếng Trời 26

Công trình: Chị Hằng Địa chỉ: 178 - Phố Huế Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 25

Tiểu Cảnh Giếng Trời 25

Công trình: Chị Cúc Địa chỉ: 56 - Nguyễn Bỉnh Khiêm Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 24

Tiểu Cảnh Giếng Trời 24

Công trình: Anh Nam Địa chỉ: 163 - Ngọc Hồi Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 23

Tiểu Cảnh Giếng Trời 23

Công trình: Anh Tuấn Địa chỉ: 94 - Thụy Khuê Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 20

Tiểu Cảnh Giếng Trời 20

Tiểu cảnh giếng trời 20 Công trình: Cô Lan Địa chỉ: 82 - Giảng Võ Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 21

Tiểu Cảnh Giếng Trời 21

Công trình: Bác Phùng Địa chỉ: 423 - Trần Đại Nghĩa Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 22

Tiểu Cảnh Giếng Trời 22

Công trình: Anh Toàn Địa chỉ: 237 - Lý Nam Đế Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 19

Tiểu Cảnh Giếng Trời 19

Tiểu cảnh giếng trời 19 Công trình: Anh An Địa chỉ: 187 - Trung Kính Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Lê Trung …

Tiểu Cảnh Giếng Trời 18

Tiểu Cảnh Giếng Trời 18

Tiểu cảnh giếng trời 18   Công trình: Anh Sáng Địa chỉ: 29 - Chùa Láng Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Lê Trung …