Tiểu cảnh cầu thang

Tiểu Cảnh Cầu Thang 28

Tiểu Cảnh Cầu Thang 28

Công trình: Cô Ngọc Địa chỉ: 149 - Lò Đúc Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Lê Trung Hiếu   …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 35

Tiểu Cảnh Cầu Thang 35

Công trình: Anh Ngọc Địa chỉ:38 - Thái Thịnh Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt   …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 32

Tiểu Cảnh Cầu Thang 32

Công trình: Anh Phong Địa chỉ: 76 - Nguyễn Tri Phương Hoàn công: tháng 1/2011 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 31

Tiểu Cảnh Cầu Thang 31

Công trình: Anh Lam Địa chỉ: 591 Thụy Khuê Hoàn công: tháng 1/2011 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 30

Tiểu Cảnh Cầu Thang 30

Công trình: Chị Xuân Địa chỉ: 389 - Lê Duẩn Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 29

Tiểu Cảnh Cầu Thang 29

Công trình: Chị Xuân Địa chỉ: 389 - Lê Duẩn Hoàn công: tháng 11/2010 Thiết kế: KTS Lê Trung Hiếu   …

Tiểu Cảnh Cầu Thang 34

Tiểu Cảnh Cầu Thang 34

Công trình: Anh Tùng Địa chỉ: 100 - Nguyễn Phong Sắc Hoàn công: tháng 12/2010 Thiết kế: KTS Trần Đức Việt …

Nhà Anh Tình Đông Anh PA1

Nhà Anh Tình Đông Anh PA1

Chủ đầu tư: Anh Tình Địa chỉ: Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội Hạng mục: Thiết kế phòng khách + tiểu cảnh trang trí cầu …