Tiểu Cảnh Biệt Thự

Tiểu Cảnh Biệt Thự 31

Tiểu Cảnh Biệt Thự 31

Chủ đầu tư: Mr.Việt Anh Địa chỉ :Nguyễn Phong Sắc Hoàn thành: tháng 4/2011 Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Quyết   …

Tiểu Cảnh Biệt Thự 30

Tiểu Cảnh Biệt Thự 30

Chủ đầu tư: Mr.Long Địa chỉ :Ô Chợ Dừa Hoàn thành: tháng 8/20101 Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Quyết   …

Tiểu Cảnh Biệt Thự 29

Tiểu Cảnh Biệt Thự 29

Công trình:Anh Tùng Địa chỉ: Ô Chợ Dừa Hoàn công: tháng 8/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Quyết     …

Tiểu Cảnh Biệt Thự 28

Tiểu Cảnh Biệt Thự 28

Công trình:Anh Hoàng Địa chỉ: Ô Chợ Dừa Hoàn công: tháng 8/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Quang Dũng   …

Tiểu Cảnh Biệt Thự 23

Tiểu Cảnh Biệt Thự 23

Công trình: Anh Toán Địa chỉ: Kim Mã - Hà Nội Hoàn công:   tháng 3/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Kiên   …

Tiểu Cảnh Biệt Thự 22

Tiểu Cảnh Biệt Thự 22

Công trình: Anh Bền Địa chỉ: Hồng Mai - Hà Nội Hoàn công:   tháng 6/2010 Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Kiên   …